fbpx
  • sv
  • fi
  • en

TULLUDDENS NATURSTIG – VÄGEN TILL FINLANDS SYDLIGASTE SPETS

Stigen löper genom ett naturskyddsområde och för dig till den yttre skärgården, till Finlands sydligaste spets, där Skärgårdshavet och Finska viken möts. Tulludden ger skydd åt många hotade arter och är ett värdefullt häckningsområde för havsfåglar. Den utgör en viktig rastplats för fåglar då ett betydande flyttstråk går över området. Speciellt hösten erbjuder fantastiska naturupplevelser, då flyttande fåglar samlas på udden innan de tar sig över havet. Växt- och insektlivet på torrängarna och sandstränderna är enastående. Också undervattensnaturen är värdefull, vid undervattensreven och -sandbankarna finns en mångformig djur- och växtvärld.

Längs naturstigen finns 15 infotavlor som berättar för besökaren om den värdefulla naturen, samt om uddens rika kulturarv inom sjöfart och krigshistoria. Den natursköna Tulludden ligger intill en viktig sjörutt och på grund av sitt läge vid det öppna havet med skyddade farleder har Hangö udd har alltid varit en eftertraktad strategisk bas.

Naturstigen är 6,7 km lång. Stigen är ställvis svårframkomlig och lämpar sig inte för rörelsehindrade. På naturskyddsområdet får besökarna endast röra sig till fots längs stigar som är markerade med vitmålade stolpar.

Naturstigen finns på ett naturskyddsområde som inrättades år 1990. Uddskatans vattenområde med stränder fridlystes som ett värdefullt fågelobjekt redan 1933. Området är även en del av Nationalstadsparken som grundades 2008.

Läs mera
Karta över Tulludden