• sv
  • fi
  • en

ALPCURLING

.

Alpcurling är ett urgammalt isspel, som gott kan spelas på naturis eller på en snötäckt parkeringsplats. Vem har den bästa kastkänslan? Vem behärskar speltaktiken? Vi utlovar en hård kamp om isbanornas herravälde – med glimten i ögat förstås!

Pris: 10 – 20 personer 600 euro + moms 24 %, 21 – 40 personer 800 euro + moms 24 %.
Längd: 1-2 timmar

Produkten kan bokas för grupper under hela året
Bokningar från Hangö turistbyrå, tourist.office@hanko.fi eller tfn 019 2203 411