• sv
  • fi
  • en

KYRKOR

.

Hangö evangelisk-lutherska kyrka 

Kyrkbacken, Vårdberget, Kyrkovägen, tfn 040 645 6588 (pastorskansliet) www.hangoforsamling.fi 

Kyrkan byggdes efter ritningar uppgjorda av Jac. Ahrenberg 1892. Kyrkan renoverades p.g.a. stora skador efter senaste krig och åter 1972-73. Kyrkans tredje invigning förrättade biskop John Wikström 1974.

Öppet 2019:

19-30.6 kl 13.00-16.00
1-31.7 kl 13.00-18.00
1-11.8 kl 13.00-16.00

eller enligt överenskommelse.

Plats på kartan

Hangö ortodoxa kyrka 

Täktomvägen 5, tfn 040 168 1499 www.ort.fi

Hangö ortodoxa kyrka är helgad till Heliga Apostlalika Maria Magdalena och Vladimir av Kiev.

Sommarens öppehållningstider 2019

24.6 – 28.7 kl. 12:00 – 16:00

Café är öppet tre helger 29 – 30.6, 6 – 7.7, 13 – 14.7 kl. 12:00 – 16:00 i Hangö ortodoxa församlingshus och om vädret tillåter, på kyrkans innergård.

Plats på kartan

Lappvik kyrka 

Sanduddsvägen 14, Lappvik, tfn 019 263 0620 (pastorskansliet) www.hangoforsamling.fi

Kyrkan invigdes till bönehus för den evangeliska rörelsen 1913 men under Hangös arrendetid fungerade kyrkan som biograf. Kyrkan invigdes på nytt 09.06.1984 av biskop Erik Vikström.

Plats på kartan

Täktom kapell

Kapellvägen 36, Täktom, tfn 019 263 0620 (pastorskansliet) www.hangoforsamling.fi 

Magister Carl V. Gylphe lät bygga kapellet år 1920 som gravkapell för sin dotter Lucie Vera som dog redan vid två års ålder. Ritningarna gjordes av professor Armas Lindgren och arkitekt Bertil Liljeqvist. Kapellet har fått intryck av både nygotiken och barocken. Det ursprungligen katolska kapellet vigdes till bruk av Hangö evangelisk-lutherska församling år 1936 av biskop Max von Bonsdorff. Sommartid används kapellet flitigt för vigslar.

Plats på kartan