• sv
  • fi
  • en

MINDFULNESS – SINNETS HAVSBAD

.

En helhet bestående av enkla och praktiska mindfulnessövningrar, som genomförs på Hangös stränder är en verklig upplevelse. Genom en mindfullnesspromenad lär du dig lättförstådda övningar du kan dra nytta av i form av egna små stunder t.ex. under arbetsdagens gång. Helheten innehåller Merijoogas mindfullnessövningar på stranden och under promenader, andning, inlärning och förverkliganden, närvaro och samt upplevning av naturen.

Pris: 220 euro + moms 24 % / grupp
Max 18 personer/större grupper enligt skräddarsydd offert.
Längd: 60 min.
Plats: Regattastranden i Hangö eller vid regn Merijoogas studio

Produkten kan bokas för grupper under hela året

Bokningar från Hangö turistbyrå, tourist.office@hanko.fi eller tfn 019 2203 411