• sv
  • fi
  • en

MINNESMÄRKEN FRÅN EMIGRATIONSTIDEN

.

Åren 1880-1930 reste ca. 400.000 emigranter från olika delar av Finland och Ryssland västerut, därav 250.000 via Hangö. De reste med ångbåtar lastade med smör, som var en viktig dåtida exportvara, från Hangö till England, varefter resan fortsatte vidare till USA, Kanada och Australien. Se även “Hangö-info -> Hangö genom tiderna”.

Emigrantmonumentet, Havsgatan
På strandklipporna står ett minnesmärke, som restes 1967 till minne av den stora emigrationen 1880-1930. Minnesmärket planerades av skulptören Mauno Oittinen. Överst kan man se tre tranor, som lyfter ut över havet. Suomiseura lät resa monumentet tillsammans med 93 kommuner vilka hade förlorat minst 10% av sin befolkning genom emigrationen. Namnen på dessa kommuner är ingraverade i fundamentet. I Florida, Lake Worth har ett liknande monument, “Finnish Immigrant Monument”, upprättats till minne av de finländska emigranterna. På monumentet ser man två fåglar som landar.

Smörmagasinet, Västra hamnen
Då Hangö blev en viktig exporthamn för smöret, krävde smörexportörerna att ett tidsenligt magasin skulle byggas i Västa hamnen och det uppfördes 1907–1909. Planerare var arkitekten, professor Gustaf Nyström. Smörmagasinet byggdes i en våning med tegelväggar, som är beklädda med ortens röda granit. För byggnadens bärande konstruktioner användes armerad betong. Smörmagasinet är det första byggnadsobjektet i vårt land i vilket man har använt i förväg tillverkade betongelement. Under åren 2000 och 2001 renoverades byggnaden för att kunna användas som passagerarterminal för rederiet Superfast Ferries. Idag fungerar bl.a. hamnkontoret samt en lunchrestaurang i byggnaden, som under tidens gång har bevarat sin ursprungliga charm. Byggnaden är skyddad och är en av stadens många historiska sevärdheter.

Övriga besöksmål
• Emigranthotell och -kontor, Boulevarden 15
• Ryskt emigranthotell, Nycandergatan 10
• Emigranternas dansplats, Parkbergen
• Minnesplatta om emigrationen till Amerika, Bulevarden 15
Läs mera:
www.migrationinstitute.fi
Emigranter