fbpx
 • sv
 • fi
 • en

AKTUELL INFORMATION OM CORONALÄGET

I ljuset av Coronavirussituationen begränsar Hangö turistbyrå sin kundbetjäning på plats må. 16.3–ti. 13.4. Vi betjänar kunder som vanligt per telefon (019 2203 411), e-post (tourist.office(at)hanko.fi) och via Facebook vardagar kl. 9–16.

Hangö stads åtgärder för att hindra spridningen av coronaviruset

Från och med torsdag 19.3.2020 kl. 8 öppnar hälsocentralen ett skilt telefonnummer för coronavirusrådgivning 040 135 9585. Numret är öppet vardagar kl. 8-16 och är en återuppringningstjänst. Hälsocentralens mottagningens nummer (019 2203 555) är för övrig tidsbeställning. Ring och vänta hemma på instruktioner – gå inte direkt till hälsocentralen!

Sidan kompletteras / uppdateras. Sidan uppdaterad 23.3.2020.

Regeringen har i samverkan med republikens president konstaterat att undantagsförhållanden råder i Finland på grund av coronavirusutbrottet

Den 16 mars fastställde regeringen nya riktlinjer för ytterligare åtgärder för att bekämpa det nya coronaviruset i Finland. Läs om de nya riktlinjerna på statsrådets webbsida.

Hangö stads utvidgade ledningsgrupp har sammanträtt 17.3 under stadsdirektör Denis Strandells ledning för att gå igenom regeringens bestämmelser. Nedanstående åtgärder har fastställts av staden på basen av bestämmelserna. Den utvidgade ledningsgruppen sammanträder regelbundet på tisdagar och övrigt efter behov.

Stadens coronavirusrådgivning

 • Landsomfattande telefonrådgivning 029 535 535 är öppen på vardagar  kl. 8-21 och lördagar kl. 9-15. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom.
 • Den allmänna jourhjälpen 116 117 hjälper dygnet runt.
 • Som en anvisning förpliktas personer över 70 år att undvika kontakter med andra personer i den mån det är möjligt (förhållanden som motsvarar karantän).
 • De personer som är över 70 år och behöver hjälp kan ringa till stadens servicehandledare, tfn 019 220 3489 (vardagar kl. 8-15.30).

Uppdaterade instruktioner till personer som kommer hem från en utlandsresa

Personer som kommit hem från utlandsresa bör stanna hemma i karantänliknande förhållanden 14 dagar efter hemkomstdatum.

Social- och hälsovårdstjänster 

 • Alla icke-lagstadgade tjänster, som familjecenter Pikku-Lilla, Astreas dagcentral och Astreas aktivitetscenter samt Astreas spegelsal och konditionssal och simbassäng, är stängda fram till 13.4.
 • Rehabiliterande arbetsverksamhet ordnas inte fram till 13.4.
 • Rådgivningarna sköter de lagstadgade besöken, all övrig betjäning sköts per telefon.
 • Munhälsovården utför inte icke-brådskande åtgärder för riskgrupper. OBS: De personer som hör till riskgrupper bes flytta fram sin icke-brådskande tandvårdstid själv, tfn 019 220 3577.
 • Inga besök utifrån tillåts på hälsocentralens bäddavdelning och i Astreas, Novas och Källans enheter.  Undantag kan göras från fall till fall i fråga om symtomfria anhöriga till kritiskt sjuka patienter och barnpatienter, anhöriga till patienter i livets slutskede eller personer i terminalvård.
 • Socialservicecentralens infodisk är stängd t.o.m. 13.4. Kundbetjäning per telefon, vardagar kl. 9.00 – 15.00, tfn 019 2203 490. Dejourering under tjänstetid vardagar kl. 8- 16, tfn 040 135 9492. Social- och krisjouren i Västra Nyland dygnet runt,  tfn 09 816 42439.

Skolor och småbarnspedagogiken 

 • Verksamheten fortsätter i daghemmen samt i förskolan. De vårdnadshavare som har möjlighet till att ha hemma sina barn, rekommenderas göra det. Dagvårdsavgifterna kompenseras.OBS: Hämta inte sjuka barn till daghem!
 • Närundervisning avbryts i skolorna onsdagen 18.3.2020. Undervisningen ordnas som distansundervisning. Rektorerna informerar noggrannare via Wilma.
 • Undantag: närundervisning i skolorna ordnas för barn i klasserna 1-3.  Vi rekommenderar dock att ni håller ert barn hemma i distansundervisning om möjligt. Närundervisning ordnas för barn med beslut om särskilt stöd.
 • Proven i studentexamen ordnas enligt den komprimerade tidsram som publicerades den 13 mars 2020 senast den 23 mars 2020, med beaktande av hälsovårdsmyndigheternas föreskrifter.

Idrotts- och ungdomsväsende

 • alla stadens idrottsutrymmen (Cuplishallen, Idrottshuset (inkl. gymmen), Casinosalen, pingissalen) är stängda fram till 13.4. Detta gäller också kvälls- och veckosluts- verksamheten i skolornas gymnastiksalar. All gruppverksamhet är också på paus!
 • ungdomsgården HYLLIS, Lappvik ungdomsgård och ungdomverkstaden VIA är stängda fram till 13.4.  Detta gäller även Baletti- ja liikuntakoulu Hannele Soulasmaas danslektioner. Du kan kontakta ungdomsväsendets personal per epost, telefon eller Facebook. Ungdomsväsendets kontaktuppgifter hittar du här. 

Kultur / bibliotek / medborgarinstitutet / museet

 • alla kulturväsendets evenemang har inhiberats fram till 13.4. samt veterandagens fest (27.4). är inhiberad. 
  • kulturbyråns personal betjänar kunder per telefon och e-post på vardagarna kl. 9-16
  • stadshusets festsal och foajé är stängd fram till 13.4. Vi tar emot preliminära bokningar som berör tillställningar som ordnas tidigast 14.4.
  • stadshusgalleriet är stängt till 13.4
  • understödsansökningar kan skickas per e-post till cultura@hanko.fi eller lämnas i dörrpostluckan vid Rårdhustorget 5 (ingången till turistbyrån och kulturbyrån)
 • medborgarinstitutets kurser har inhiberats för terminen. Kursavgifterna kompenseras. Vi strävar till att ordna utbildningar i hygien- och serveringspass i maj.
 • huvudbiblioteket i Hangö samt Lappvik filialbibliotek är stängda 18.3–13.4. Under avbrottet förlänger biblioteket lånetiderna och inga förseningsavgifter uppbärs. Böcker kan returneras både till huvudbibliotekets och till filialbibliotekets returlucka. Bibliotekets e-material kan användas via nätbiblioteket: helle.finna.fi
 • Bibliotekets kundtjänst svarar i telefon och per e-post enligt följande:
 • Huvudbiblioteket 019 2203 380, kirjasto@hanko.fi (må-fr 10-15)
 • Lappvik bibliotek 040 1893151, lappohjan.kirjasto@hanko.fi (må och to 13-15)
 • museet är stängt 17.3-14.4.2020.

Tekniska och miljöverket

 • kunder tas emot endast på tidsbeställning fram till 13.4.

Hangö Vatten

 • kundbetjäning endast per telefon och/eller e-post fram till 13.4.

Förvaltning (alla kanslifunktioner) samt turistbyrån

 • kundbetjäning endast per telefon och/eller e-post fram till 13.4.Kom ihåg att coronavirussmittan förebyggs genom god handhygien!


Tillbaka till rubrikerna