fbpx
  • sv
  • fi
  • en

HANGÖ OCH BALTIC SEA ACTION GROUP

Östersjön och dess välmående är en oerhört viktigt sak för oss alla. Hangö turistbyrå strävar efter att sprida kunskap och inspirera till val som gynnar vår gemensamma Östersjö.
Hangö turistbyrå fortsätter nu sitt mångåriga arbete till förmån för Östersjön tillsammans med en ny samarbetspart. År 2015 skrevs ett treårigt kontrakt med Baltic Sea Action Group (BSAG) och den konkreta målsättningen är att samla ihop 35 000 euro för att finansiera byggandet av en andra våtmark för att rädda Täktbukten i Hangö. Den grunda havsviken Täktbukten lider av övergödning till följd för mycket näringsämnen som runnit ut i havet. Avsikten är att inleda byggarbetet 2017.
Hangö turistbyrån fortsätter även att aktivt informera, arrangera strandstädning och ge konkreta miljötips till turister även i framtiden och detta kompletteras med nya jippon och produkter. Bland annat kommer turistbyrån att ta in nya produkter till försäljning och styra en del av vinster till våtmarksprojektet

0.1-Press-materials-Commitment-maker-logo_4x4cmLäs mer om Baltic Sea Action Group: www.bsag.fi
Information om projektet Operation Täktbukten:  www.pelastataktom.fi
Mera information om naturen www.helsinki.fi/tvarminne och om Östersjön www.fimr.fi

Team Hangö produkter från turistbyrån eller webbutiken
• T-skjortor (dam- och herrskjortor samt barnstorlekar)

Se nätbutiken

 

Tips för att skydda Östersjön 
Tillsammans kan vi rädda Östersjön och njuta av havet på ett ansvarsfullt sätt! Också du kan vara med och hjälpa vårt älskade hav genom att följa Sjöjungfruns tips:
• Skräpa inte ned. Släng inga sopor eller smutsvatten i havet, inte heller något annat som inte hör hemma där. Havet är ingen soptipp.

• Var uppmärksam när du åker båt. Gör inga stora vågor nära stranden. Undvik onödig nöjesåkning med motorbåt och vattenskoter.

• Hantera avloppsvattnet från sommarstugan rätt. Använd tvättmedel som enkelt bryts ned i naturen och som inte innehåller fosfater, eftersom de övergöder Östersjön.

• Undvik att släppa ut tvättmedel direkt i vattendrag.

• Ät hellre inhemsk vild fisk än odlad fisk.

• Skärgårdsnaturen är känslig. Njut av friluftslivet och skärgården, men undvik att trampa ner växter, att gå utanför stigarna och att störa djuren.