fbpx
  • sv
  • fi
  • en

HANGÖ I ETT NÖTSKAL

Grundad: 1874

Invånarantal: 8 677
Finskspråkiga 53,7 %
Svenskspråkiga 42,8 %
Andra 3,5 %

Åldersfördelning:
0-14 år 14,1 %
15-64 år 59,8 %
65- år 26,1 %

Näringsstruktur:
– tjänster 60,7 %
– industri 37,9 %
– jord- och skogsbruk 0,4 %
– övriga 1,0 %

Areal totalt 800,22 km2:
Landareal 117,46 km2
Sötvatten 1,18 km2
Havsvatten 682,76 km2
Strandlinje 130 km, varav 30 km är sandstränder
Holmar och skär ca 90 st.

Avstånd:
Ekenäs 35 km
Helsingfors 127 km
Åbo 141 km
Tammerfors 242 km
Villmanstrand 348 km
Jyväskylä 380 km
Vasa 452 km
Rovaniemi 924 km
Utsjoki 1414 km

Allmänt:
Allmänna simstränder 8 st
Inkvarteringsföretag 11 st, varav 8 st är öppna året runt.
Restauranger 13 st, varav 4 st är öppna året runt.