fbpx
  • sv
  • fi
  • en

Visionen för turismen i Hangö är att staden år 2020 är en året om turiststad som tar ansvar för miljön. För att konkretisera denna vision har vi I många års tid arbetat målmedvetet och betonat miljöansvar i frågor som berör turismen.
Ett rent hav och en ren natur är en väsentlig del av attraktionskraften för vår stad som är belägen ytterst på den sydligaste spetsen. Vi vill behålla naturen vacker, mångfaldig och värd att uppleva även i framtiden. Därför är det viktigt för oss att ta vårt ansvar och föra fram ett miljöansvar i all verksamhet. Dina val är alltså viktiga för oss!

År 2014 delade vi för första gången ut en grön sol som tecken på miljöansvar i våra lokala företag.

I Hangö har följande företag fått en grön sol: Restaurang Origo, Hangon Makaronitehdas, Classic Pizza, Café Regatta, Pensionat Tellina & Thalatta och Sattva Wellness & Ayurveda.

För att få en grön sol som tecken på miljöansvar måste företaget svara ja på minst tio frågor.

1.Våra minimikrav för avfallshantering följer ortens avfallshanteringsdirektiv.
2. Källsortering är en del av vår vardag.
3. Vi väljer lokala produkter, service och livsmedel.
4. Vi strävar efter gemensam upphandling t.ex. tillsammans med andra företag i området.
5. I samband med inredning och marknadsföring väljer vi produkter och material som är hållbara, miljövänliga och miljömärkta och vi föredrar att köpa miljömärkta produkter.
6. Vi använder miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel.
7. Vi uppmuntrar våra kunder till att åka kollektivt, cykla eller promenera.
8. Vi har ett ekologiskt värmesystem, vilket?
9. Vi gör uppföljning på vatten- och energikostnaderna och informerar personalen om resultaten.
10. Vi uppmuntrar och vägleder våra kunder till en rimlig förbrukning av vatten och energi. Hur?
11. Vi uppmuntrar vår personal till miljöansvar i vardagen. Hur?
12. Vi uppmuntrar våra kunder till miljöansvar i vardagen. Hur?
13. Vi tar hänsyn till miljön, minimerar slitage och utsläpp. Hur?

Hangö turistbyrå är ett GreenStart-företag. Observera att Hangö turistbyrå inte själva hittills erhålligt en grön sol!

Vill du som företagare utveckla din verksamhet mot ett större miljöansvar? Ta kontakt med Hangö turistbyrå så berättar vi mera. Här hittar mera information om miljöansvarig affärsverksamhet och Green Start

Gröna val på turistbyrån

Alla produkter som säljs på turistbyrån är lokalt producerade eller så miljövänliga som möjligt.

Team Hangö; ett samarbete mellan Hangö turistbyrå och Baltic Sea Action Group.

Turistbyråns broschyrer trycks på miljövänligt papper.

Vi motiverar våra kunder till miljövänliga val i vardagen. Vi lyfter aktivt fram möjligheten att cykla eller promenera i Hangö.

Naturkraft i Hangö. Turistbyrån delar avgiftsfritt ut en broschyr med information om den speciella naturen i Hangö.

Att öka medvetenheten. Hangö turistbyrå delar aktivt ut kunskap och material om miljöansvar och möjligheter att njuta av naturen.

Ekopunkter i Hangö

Tömning av septitank här
St1 Östra hamnen och St1 Hangöby

Tömning av kasett-wc
Camping Silversand (mot en liten kostnad)

Gröna evenemang i Hangö

Earth Hour 
Ljusen släcks i Hangö vattentorn på den internationella Earth Hour-dagen.

Beach Clean Up 
Strandstädningsdagen för frivilliga ordnas årligen i början av maj i Hangö. Det är fritt fram för vem som helst att delta.

 

Närmatsturer
En guidad utfärd till de lokala matproducenterna ordnas 1-2 gånger per år. Möjlighet att bekanta sig med gårdarnas verksamhet samt köpa kött, grönsaker och ägg enligt säsong.

 

GreenStart_rgb_2