fbpx
  • sv
  • fi
  • en
Hietasimpukka Hangossa

Naturlivet i Hangö

Itämerisimpukka Hangossa

Musslor på stranden

Östersjömussla, Macoma balthica
Det är lätt att hitta östersjömusslans mjukt trekantiga skal på sandbottnar. De är vita, ibland lite gulaktiga eller rosa. Den lever nergrävd ungefär 3-8 cm i mjuka bottnar. Den ligger på sidan och har två andningsrör, eller sifoner, som sticker upp ovanför bottnen. Östersjömusslan blir cirka 2,5 cm stor och 5-10 år gammal.

Blåmussla, Mytilus edulis
Blåmusslor äter växtplankton. En liten mussla kan filtrera flera liter vatten i timmen, och tillsammans beräknas de filtrera motsvarande hela Östersjöns vattenvolym minst en gång per år. I Östersjön blir den bara ca 3 cm stor. Blåmusslan är viktig näring för flundror och ejdrar.

Sandmussla, Mya arenaria
När du vadar på en grund sandbotten kan du se fingertjocka, mjuka rör sticka upp ur sanden. Det kan vara sandmusslornas andningsrör. Sandmusslan lever vanligtvis nedgrävd i mjukbottnar. När en sandmussla har grävt ner sig sitter den praktiskt taget orörlig på samma ställe resten av sitt liv. Den blir ca 5 cm stor.

Lintuharrastajien Hanko

Fåglar i Hangö

Havsörn, Haliaeetus albicilla
I Hangö kan havsörn ses dagligen ovanför staden. Havsörnen är den största av dagsrovfåglarna i norra Europa. Den kan mäta otroliga 2,5 meter mellan vingspetsarna. Havsörnen äter i huvudsak fisk och fåglar.

Ejder, Somateria mollissimma
Ejdern hör till den vanligaste fågeln i Hangö. Den livnär sig nästan enbart på blåmusslor.

Strandskata, Haematopus ostralegus
Strandskatan har eldröd näbb, rosafärgade ben och röda ögon. Strandskator är ljudliga fåglar och det är fågelns kanske mest kännspaka kännetecken. Strandskatan äter bortsmask men med hjälp av sin starka näbb kan den även öppna musslor och snäckor. Strandskatan är Hangö stads officiella fågel.

Harmaahylje-Hangon-saaristo

Djur i Hangö

Flundra, Platichthys flesus
Flundran är en plattfisk som lever största delen av sitt liv liggande på havsbottnen. Den är svår att upptäcka eftersom den kamouflerar sig och byter färg enligt hur havsbottnen ser ut. Flundran äter speciellt blåmusslor och östersjömussla. Hangö med sina sandbottnar är speciellt fina livsmiljöer för flundra.

Gråsäl, Halichoerus grypus
I Hangö kan du med god tur se gråsäl dagligen. I Östersjön lever över 12 000 gråsälar, i synnerhet i den yttre skärgården är gråsälen vanlig. Jämfört med vikaren har gråsälen en längre nos utan vinkel mellan panna och nos. Gråsälen äter fisk.

Öronmanet, Aurelia aurita
Öronmaneten kan du speciellt ofta se på hösten vid stränderna. Namnet kommer av de fyra blekrosa eller svagt gula könsorganen som sitter mitt på maneten och ser ut som öron eller ringar. Öronmaneten livnär sig bl.a. på djurplankton och fiskyngel och kan använda hela kroppen till att samla mat med. Om bytesdjuret behöver dödas eller bedövas så använder de sina bränntrådar eller munarmar. I Östersjön har öronmaneten en diameter på 5–20 cm. Den är ofarlig för människan.