fbpx
  • sv
  • fi
  • en

HAMNAR

Gästhamnar

Östra hamnen
Finlands största gästhamn, med två marinor. Hamnen är centralt belägen och har god och mångsidig service: Internet, café, bastur, duschar, toaletter, tvättmaskiner, torktumlare, EVAC-tömning, båtkran (5,3 t), servicestation, lekplats för barn, sjösättningsramp, parkeringsområde, färja ut till Östersjö Port mm. Plats för ca. 400 gästbåtar. Inom hamnområdet finns ett flertal restauranger. Kort avstånd till affärscentrum, bank, osv. På sommaren fungerar ett livligt kvällstorg i Östra hamnen, mera information: www.iltatori.com

Stadens gästhamn
Östra hamnen är Finlands största gästhamn med ca 430 båtplatser.
Hamnkontoret: tfn 019 232 770, www.hsfmarine.fi

Hem- och gästhamn Östersjö Port
Hamnkontoret tfn 0400 544 164, www.itamerenportti.fi

Hangöby hamn
Hamnen ligger nära skärgården på stadens norra sida ca 3 km från centrum. Den används idag främst av hangöbor och är stadens största småbåtshamn med 650 båtplatser. I hamnen finns följande service: 20 gästbåtsplatser, servicestation, Ekströms fiskeboda (café/butik), restaurang, EVAC-tömning, trailerramp, duschar och wc. 1 km till närmaste supermarket.
tfn 040 135 9373

Tömning av septitank här
St1 Östra hamnen och St1 Hangöby

Tömning av kasett-wc
Camping Silversand (mot en liten kostnad)

Andra hamnar

Kapellhamnen
Kapellhamnen är Hangös äldsta hamn och togs i användning redan på 1200-talet. Kapellhamnen var vid sekelskiftet 1900 en fiskehamn med blomstrande fiskeindustri. Under 1950-talet var hamnen en populär gästhamn. Idag används den som småbåtshamn för hangöbor.


Västra hamnen
Hangö hamn togs i bruk då järnvägen mellan Hyvinge och Hangö 1873 blev färdig 1873 och den fungerade länge som Finlands enda vinterhamn. Hamnen byggdes ut och förstorades flere gånger under de första decennierna. I början av 1900-talet utvecklades det internationella resandet och över 250.000 finländare emigrerade via Västa hamnen i Hangö till Amerika, Kanada och Australien. Passagerartrafiken var igång från slutet av 1870-talet till andra världskriget och ännu efter krigen gjordes några försök att få igång passagerartrafiken. Hansa Express trafikerade linjen Hangö-Visby-Travemünde från 1962-1964. 1972 inledde Avomeri Oy trafiken mellan Hangö och Polen, men linjen drogs in efter några månader. Hamnen har nu utvecklats till en hamn med ökad linjetrafik och snabba förbindelser till flera hamnar på kontinenten, och betjänar därigenom industrin och handeln i hela landet. www.portofhanko.fi


Frihamnen / Yttre hamnen
Intresse för en hamnanläggning på Tulludden fanns tidigt, redan 1862, men först år 1921 började man bygga kajerna. Frihamnen utvecklades till centrum av Finlands bilimport. www.freeport.fi


Trålarhamnen
Trålarhamnen togs i bruk då antalet trålare ökade i Hangö under 70-talet. I hamnen finns ännu många idylliska fiskebodar.


Gäddtarmen
Från och med 1400-talet användes “Gäddtarmen”, sundet mellan Tullholmen och Kobben utanför Finlands sydligaste spets, som rastplats för sjöfarare som i väntan på föligare vindar ristade in sina namn och vapen i klipporna. Det finns idag drygt 640 registrerade inristningar kvar och de äldsta är från 1500-talet. Gäddtarmen är idag en av Hangös mest unika sevärdheter. Gäddtarmen


Lappvik småbåtshamn
I Lappvik småbåtshamn finns 50 platser, och även en butiksbrygga. En mataffär finns på ca 600 m avstånd, och till Frontmuséet är det ca 1,5 km. I närheten även t.ex. en vacker sandstrand. Mera information om Lappvik på Lappviks egen hemsida: www.omakotiliitto.fi/lappohja 


Läs mera:
www.bengtskar.fi
www.liikennevirasto.fi/web/sv
www.saaristo.org

www.archipelago.nu
www.vikingislands.com
www.rosala-viking-centre.com
www.liikkujat.com/lautta