fbpx
  • sv
  • fi
  • en
Uddskatanin luonto

Tulliniemen luontopolku

Siellä missä manner päättyy, kohtaan äärettömän meren ja ainutlaatuisen merellisen luonnon. Suomen eteläisimmässä kärjessä, Uddskatanin luonnonsuojelualueella, on pehmeän pyöreitä kallioita, metsää ja niittyjä ja korkeita näköalapaikkoja. Hankoniemen kärki on monen uhanalaisen lajin turvapaikka sekä tärkeä lintujen levähdysalue ja merilinnuston pesimäalue. Varsinkin syksyisin niemellä voi saada huikeita luontokokemuksia, kun muuttavat linnut kerääntyvät niemen kärkeen ennen meren ylitystä.

Luontopolun varrelle on sijoitettu 15 infotaulua, jotka kertovat vierailijoille alueen arvokkaasta luonnosta sekä merenkulkuun ja sotahistoriaan liittyvästä kulttuuriperinnöstä. Luontopolku on 6,7 km pitkä.

Hangon lintuasema Halias
Tulliniemen kartta
Metsähallituksen Luontoon.fi-sivu

Polku on paikoin vaikeakulkuinen eikä sovellu liikuntaesteisille. Luontopolku kulkee luonnonsuojelualueilla, ja alueella saa ainoastaan liikkua jalan merkittyä polkua pitkin. Polku on merkitty valkopäisillä tolpilla. Alueella ei ole palveluja.

Uddskatanin luonnonsuojelualue on perustettu vuonna 1990, ja Uddskatanin vesialue rantoineen rauhoitettiin arvokkaana lintukohteena jo vuonna 1933. Alue on myös osa vuonna 2008 perustettua Hangon kansallista kaupunkipuistoa. Ketojen ja hiekkarantojen kasvi- ja hyönteislajisto on ainutlaatuinen. Myös alueen vedenalainen luonto on arvokas, vedenalaiset riutat ja hiekkasärkät ylläpitävät monimuotoista elämää.